Bewustheidsverklaring

Bewustheidsverklaring Tandemvliegen Vliegschool Eric Wierenga

Tijdens de start en de landing met een tandem paramotor-trike is het belangrijk dat de passagier zijn voeten op de stepjes/voetsteunen houdt.

Het is in de lucht vaak kouder dan aan de grond en door de snelheid voelt het tijdens het vliegen altijd nog wat frisser aan: houd ook hiermee rekening bij de keuze van uw kleding.

Indien u foto’s wilt maken dient het fototoestel door middel van een touwtje aan u zelf te zijn gezekerd. Tijdens het starten en landen dient het toestel in een jaszak, of onder uw kleding, te zijn weggeborgen of goed worden vastgehouden.

Zorg er ook voor dat u geen losse voorwerpen (sleutels, zakmes, portemonnee, telefoon) kunt verliezen. Deze vormen een gevaar voor de propeller en de mensen op de grond.

Paramotorvliegen is een risicosport.

Uw piloot is in het bezit van een APPI/KNVvL tandem brevet en heeft ruime ervaring in het vliegen met een paramotor.

Ondanks dat paramotor vliegen tot één van de veiligste luchtsporten behoort, kunnen er aan het maken van een paramotor tandemvlucht risico’s verbonden zijn voor de passagier en/of de piloot. U kunt gewond raken of erger.


Noch de piloot, noch enig ander (rechts)persoon, organisatie of bedrijf (zoals o.a. de vliegschool. de eigenaar van de grond, of de APPI/KNVvL, etc.) accepteert enige aansprakelijkheid voor deze en andere risico’s.

Vliegschool Eric Wierenga heeft een aansprakelijkheidsverzekering die schade aan derden dekt, maarde passagier en de piloot zijn uitgesloten van dekking onder deze verzekering voor schade of letsel dat henzelf overkomt.

Door ondertekening van dit formulier verklaart u bovenstaande te begrijpen, met de inhoud akkoord te gaan en niemand aansprakelijk te (laten) stellen voor door u geleden schade of aan u overkomen letsel. In geval van een (juridische) aanspraak is Nederlands recht van toepassing.

Datum: _________________________________

Naam: __________________________________

Handtekening*: ___________________________

Plaats: __________________________________


*Indien minderjarig, dan ook de naam en handtekening ouder/voogd/begeleider